Värdering av flexibel produktionsorganisation utifrån sociotekniska principer
Doctoral thesis, 1990

Arbetsorganisation

Bilindustri

Produktionssystem

Effektivitet

Author

Jan O. Lindér

Chalmers, Department of Industrial Management and Economics

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

ISBN

91-7032-531-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 764

More information

Created

10/6/2017