Värdering av flexibel produktionsorganisation utifrån sociotekniska principer
Doktorsavhandling, 1990

Arbetsorganisation

Bilindustri

Produktionssystem

Effektivitet

Författare

Jan O. Lindér

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

91-7032-531-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 764

Mer information

Skapat

2017-10-06