Vardagshus i staden : en studie av hus med bostÀder och med verksamhet i bottenvÄningen
Doctoral thesis, 1992

Göteborg

bostadshus

stadsplanering

Author

Inga Malmqvist

Department of Architecture

Subject Categories

Social and Economic Geography

ISBN

91-7032-696-7

ByACTH : Byggnadsplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola: 1992:3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 870

More information

Created

10/7/2017