Vardagshus i staden : en studie av hus med bostäder och med verksamhet i bottenvåningen
Doktorsavhandling, 1992

Göteborg

bostadshus

stadsplanering

Författare

Inga Malmqvist

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

ISBN

91-7032-696-7

ByACTH : Byggnadsplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola: 1992:3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 870

Mer information

Skapat

2017-10-07