Varför vi misslyckats: Tio års diskussion om socialt entreprenörskap
Book chapter, 2013

Author

Karl Palmås

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

256-266
978-91-86949-39-6 (ISBN)

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

Sociology

Business Administration

Political Science

ISBN

978-91-86949-39-6

More information

Created

10/7/2017