Varför vi misslyckats: Tio års diskussion om socialt entreprenörskap
Kapitel i bok, 2013

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

256-266

Styrkeområden

Building Futures

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Sociologi

Företagsekonomi

Statsvetenskap

ISBN

978-91-86949-39-6

Mer information

Skapat

2017-10-07