Flödesmätning i avloppsnät med portabla utrustningar - Mätnoggranhet under kontrolerade förhållanden i en 225 mm:s betongledning
Report, 1983

flödesmätning

felkällor

laboratorieförsök

avloppssystem

portabla instrument

hydraliska förhållanden

mätnogranhet

Author

Hans Bäckamn

Department of Hydraulics

Gilbert Svensson

Department of Hydraulics

Subject Categories

Water Engineering

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 69

More information

Created

10/6/2017