Flödesmätning i avloppsnät med portabla utrustningar - Mätnoggranhet under kontrolerade förhållanden i en 225 mm:s betongledning
Rapport, 1983

flödesmätning

felkällor

laboratorieförsök

avloppssystem

portabla instrument

hydraliska förhållanden

mätnogranhet

Författare

Hans Bäckamn

Institutionen för vattenbyggnad

Gilbert Svensson

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 69

Mer information

Skapat

2017-10-06