Naturanpassad stadsplanering i Dalen 5, Karlskoga - Erfareheter av planeringsprocess och teknik under och efter byggandet
Report, 1983

Author

Olov Holmstrand

Department of Hydraulics

Subject Categories

Water Engineering

More information

Created

10/6/2017