Naturanpassad stadsplanering i Dalen 5, Karlskoga - Erfareheter av planeringsprocess och teknik under och efter byggandet
Rapport, 1983

Författare

Olov Holmstrand

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06