Lokalt omhändertagande av dagvatten - Erfarenheter och kunskapsbyggnad under 1970- och 1980-talen
Report, 1991

Author

Hans Berggren

Department of Hydraulics

Torleif Bramryd

Department of Hydraulics

Lennart Henrikson

Department of Hydraulics

William Hogland

Department of Hydraulics

Olov Holmstrand

Department of Hydraulics

Bo Lind

Department of Hydraulics

Torsten Rosenqvist

Department of Hydraulics

Christer Stenmark

Department of Hydraulics

Subject Categories

Water Engineering

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 91

More information

Created

10/6/2017