Lokalt omhändertagande av dagvatten - Erfarenheter och kunskapsbyggnad under 1970- och 1980-talen
Rapport, 1991

Författare

Hans Berggren

Institutionen för vattenbyggnad

Torleif Bramryd

Institutionen för vattenbyggnad

Lennart Henrikson

Institutionen för vattenbyggnad

William Hogland

Institutionen för vattenbyggnad

Olov Holmstrand

Institutionen för vattenbyggnad

Bo Lind

Institutionen för vattenbyggnad

Torsten Rosenqvist

Institutionen för vattenbyggnad

Christer Stenmark

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 91

Mer information

Skapat

2017-10-06