FÖR HJÄRTAT OCH SNILLET - om Kungl. Samhällets emblem
Magazine article, 2012

Emblem och sigill har förekommit i Kungl. Samhället från dess tillblivelse på 1770-talet. Minnespenningar och minnesmedaljer var ofta förekommande under akademiens tidigare år för att därefter bli alltmer ovanliga. Under de senaste årtiondena har emblem åter kommit i mer omfattande bruk, i samklang med det övriga samhällets tilltagande intresse av emblem och logotyper. I uppsatsen med tyngdpunkten på de senaste 25 åren beskrivs Kungl. Samhällets emblem, minnesmedalj, ledamotnål och ordförandekedja. De språkvarianter som här förekommer är svenska, latin och runor, men märkligt nog inte engelska.

Ledamotsnål

Minnesmedalj

Symbolik

KVVS

Kungl. Samhället

Emblem

Språkanvändning

Historik

Ordförandekedja

Author

Gunnar Dahlström

University of Gothenburg

Birger Karlsson

Chalmers, Materials and Manufacturing Technology

KVVS Årsbok 2012, pp. 119-128

0436-113X (ISSN)

119-128

Subject Categories

History

More information

Created

10/7/2017