Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2010. Särtryck ur KVVS Årsbok 2011
Magazine article, 2011

Minnesteckningar. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället - ledamöter avlidna 2010. Bengt Holmberg, Gunilla Åkerström-Hougen, Gunnar Harling, Jan S. Nilsson, Ulf Lagerkvist, Erik Frykman, Sigvard Rubenowitz

Minnesteckningar

Author

Peter Olsson

Per-Åke Jansson

Lena Johannesson

Uno Eliasson

Lars Brink

Lars Rymo

Sture Allén

University of Gothenburg

Erland Hjelmquist

Birger Karlsson

Chalmers, Materials and Manufacturing Technology

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)

Subject Categories

History

More information

Latest update

12/13/2018