Utveckling av "doctorateness" i kreativa fält av arkitektur, konst och design. Några erfarenheter från en nordisk-belgisk kontext
Book chapter, 2013

Author

Fredrik Nilsson

Chalmers, Architecture

Halina Dunin-Woyseth von Turow

Konstnärlig forskning då och nu - 2004-2013


978-91-7307-223-6 (ISBN)

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Philosophy

Architecture

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

ISBN

978-91-7307-223-6

More information

Latest update

12/13/2018