Utveckling av "doctorateness" i kreativa fält av arkitektur, konst och design. Några erfarenheter från en nordisk-belgisk kontext
Kapitel i bok, 2013

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Halina Dunin-Woyseth von Turow

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Filosofi

Arkitektur

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-7307-223-6