Avfallshantering
Chapter in monograph, book - popular science, 2012

Author

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Hållbar Avfallshantering. Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram

17-21

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Other Environmental Engineering

ISBN

978-91-620-6523-2

More information

Created

10/6/2017