Avfallshantering
Kapitel, populärvetenskapligt, 2012

Författare

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Hållbar Avfallshantering. Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram

17-21
978-91-620-6523-2 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

ISBN

978-91-620-6523-2

Mer information

Skapat

2017-10-06