Potential för ökad materialåtervinning av industriavfall och hushållsavfall
Report, 2010

Author

C Ambell

A Björklund

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Other Environmental Engineering

More information

Created

10/6/2017