Potential för ökad materialåtervinning av industriavfall och hushållsavfall
Rapport, 2010

Författare

C Ambell

A Björklund

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06