Kemisk emission från golvsystem : effekt av olika betongkvalitet och fuktbelastning
Licentiate thesis, 1995

Author

Helene Wengholt Johnsson

Chalmers, Department of Building Materials

Subject Categories

Other Materials Engineering

ISBN

992-149110-5

P - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsmaterial: 95:4

More information

Created

10/6/2017