Konstruktionsvirke och förband : anpassning och förbättring
Licentiate thesis, 1994

Author

Dan Engström

Chalmers, Department of Structural Engineering, Steel and Timber Structures

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

992-059664-7

Publ. - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad. S: 1994:8

More information

Created

10/6/2017