Konstruktionsvirke och förband : anpassning och förbättring
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Dan Engström

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

992-059664-7

Publ. - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad. S: 1994:8

Mer information

Skapat

2017-10-06