Solhuset i Järnbrott : grönrum och kreativa sociala processer på väg mot en bärkraftig arkitektur
Licentiate thesis, 1997

Author

Eva Örneblad

Department of Architectural Design

Subject Categories

Architecture

ISBN

91-7197-542-x

ByACTH : Byggnadsplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola: 1997:2

More information

Created

10/8/2017