Solhuset i Järnbrott : grönrum och kreativa sociala processer på väg mot en bärkraftig arkitektur
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Eva Örneblad

Institutionen för byggnadskonst

Ämneskategorier

Arkitektur

ISBN

91-7197-542-x

ByACTH : Byggnadsplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola: 1997:2

Mer information

Skapat

2017-10-08