Verkningssätt hos äldre trätakstolar i svenska kyrkor
Licentiate thesis, 1996

Author

Ylva Sandin

Department of Building Design

Subject Categories

Materials Engineering

ISBN

992-374440-x

Skrifter / Chalmers tekniska högskola, Institutionen för form och teknik: 1996:1

More information

Created

10/6/2017