Verkningssätt hos äldre trätakstolar i svenska kyrkor
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Ylva Sandin

Institutionen för form och teknik

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

992-374440-x

Skrifter / Chalmers tekniska högskola, Institutionen för form och teknik: 1996:1

Mer information

Skapat

2017-10-06