Styrning av bandfordon
Doctoral thesis, 1947

Author

Bengt Jakobsson

Subject Categories

Vehicle Engineering

ISBN

991-451867-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 4

More information

Latest update

12/7/2018