Styrning av bandfordon
Doktorsavhandling, 1947

Författare

Bengt Jakobsson

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Farkostteknik

ISBN

991-451867-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 4

Mer information

Skapat

2017-10-07