Styrning av bandfordon
Doktorsavhandling, 1947

Författare

Bengt Jakobsson

Ämneskategorier

Farkostteknik

ISBN

991-451867-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 4

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07