Storporiga katalysatorer av fibrillär aluminiumoxid för vätebehandling av tunga oljor
Licentiate thesis, 1996

Author

Zhong-Shu Ying

Department of Engineering Chemistry

Subject Categories

Chemical Engineering

ISBN

992-271933-9

More information

Created

10/7/2017