Storporiga katalysatorer av fibrillär aluminiumoxid för vätebehandling av tunga oljor
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Zhong-Shu Ying

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

992-271933-9