Studium av transsoniska axialkompressorer: Karaktäristiska egenskaper samt metod för beräkning av prestanda för rotorer
Licentiate thesis, 1968

Author

Bror-Arne Gustafson

Department of Turbomachinery

Subject Categories

Fluid Mechanics and Acoustics

More information

Created

10/7/2017