Studium av transsoniska axialkompressorer: Karaktäristiska egenskaper samt metod för beräkning av prestanda för rotorer
Licentiatavhandling, 1968

Författare

Bror-Arne Gustafson

Institutionen för strömningsmaskinteknik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-03