Vi måste lära oss att tolka bilder bättre
Magazine article, 2012

visuell kommunikation

utbildning

visuell bildning

Author

Ingela Bursjöö

University of Gothenburg

Björn Harström

Gunilla Knape

Klas Grinell

Göran du Reés

University of Gothenburg

Urban Strandberg

University of Gothenburg

Lisa Thanner

Karin Wagner

Chalmers, Applied Information Technology (Chalmers)

Paula Wahlbom

Göteborgs-Posten

1103-9345 (ISSN)

16 januari 2012

Subject Categories

Visual Arts

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

10/8/2017