Vi måste lära oss att tolka bilder bättre
Artikel i övrig tidskrift, 2012

visuell kommunikation

utbildning

visuell bildning

Författare

Ingela Bursjöö

Göteborgs universitet

Björn Harström

Gunilla Knape

Klas Grinell

Göran du Reés

Göteborgs universitet

Urban Strandberg

Göteborgs universitet

Lisa Thanner

Karin Wagner

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Paula Wahlbom

Göteborgs-Posten

1103-9345 (ISSN)

16 januari 2012

Ämneskategorier

Bildkonst

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08