50 meters across. Tolv förslag till en lätt gångbro över Vallgraven mellan Stora teatern och Kungstorget
Report, 2012

Kursen Arkitekturens materiella modeller har hösten 2012 drivits som ett samarbete mellan Chalmers Arkitektur och Göteborgs Stadsbyggnadskontor. Uppgiften med rubriken 50 METERS ACROSS har varit att utforma ett förslag till en lätt gångbro över vallgraven mellan Stora Teatern och Kungstorget. Uppgiften ingår som en del i utbildningen och i träningen att representera arkitekturförslag genom fysiska modeller, men vill också markera att vi har något viktigt att bidra med i dialogen kring stadens gestaltning. Om vad som kan göras, och varför. Så låt oss pröva våra idéer, ge inspiration och väcka till debatt. Tänk om…

Author

Peter Lindblom

Chalmers, Architecture

Åsa Landahl

Chalmers, Architecture

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Learning and teaching

Pedagogical work

ISBN

978-91-980990-1-0

More information

Created

10/7/2017