50 meters across. Tolv förslag till en lätt gångbro över Vallgraven mellan Stora teatern och Kungstorget
Rapport, 2012

Kursen Arkitekturens materiella modeller har hösten 2012 drivits som ett samarbete mellan Chalmers Arkitektur och Göteborgs Stadsbyggnadskontor. Uppgiften med rubriken 50 METERS ACROSS har varit att utforma ett förslag till en lätt gångbro över vallgraven mellan Stora Teatern och Kungstorget. Uppgiften ingår som en del i utbildningen och i träningen att representera arkitekturförslag genom fysiska modeller, men vill också markera att vi har något viktigt att bidra med i dialogen kring stadens gestaltning. Om vad som kan göras, och varför. Så låt oss pröva våra idéer, ge inspiration och väcka till debatt. Tänk om…

Författare

Peter Lindblom

Chalmers, Arkitektur

Åsa Landahl

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-91-980990-1-0

Mer information

Skapat

2017-10-07