Ljus och färg som stöd eller hinder
Book chapter, 2014

Author

Helle Wijk

University of Gothenburg

Cecilia Häggström

Färg och ljus för människan - i rummet (red. Karin Fridell Anter och Ulf Klarén)

187-200
9789173336536 (ISBN)

Subject Categories

Design

Other Medical and Health Sciences

ISBN

9789173336536

More information

Created

10/10/2017