Ljus och färg som stöd eller hinder
Kapitel i bok, 2014

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Cecilia Häggström

Färg och ljus för människan - i rummet (red. Karin Fridell Anter och Ulf Klarén)

187-200
9789173336536 (ISBN)

Ämneskategorier

Design

Annan medicin och hälsovetenskap

ISBN

9789173336536

Mer information

Skapat

2017-10-10