e-BikeSAFE (TRV2013/14367) Slutrapport
Report, 2014

Målet med detta projekt var att applicera den naturalistiska metodologin som utvecklades i preBikeSAFE (TRV 2011/86383) och användes i BikeSAFE (TRV 2012/13373) för att börja samla in naturalistisk data från elcyklar i Göteborg. Data from detta projekt ska användas för att jämföra hur elcyklar skiljer sig från traditionella cyklar enligt: - cyklistbeteende, - cykeldynamik, och - risk för olyckor. Data samlades in med hjälp av tre utrustade elcyklar som utvecklades i detta projekt och som 14 cyklister turades om att använda. Genom att jämföra datan som samlades in i detta projekt med BikeSAFE-data som samlade in data från traditionella cyklar, kunde detta projekt bevisa att elcyklar är betydligt snabbare än traditionella cyklar. Dessutom är elcyklars dynamik annorlunda jämfört med traditionell cykeldynamik, till exempel är accelerationer – i genomsnitt – mindre för elcyklar. Mer data ska samlas in i e-BikeWay (TRV2014/70361) för att komplettera och förstärka analyserna från detta projekt. Dessutom kommer e-BikeWay också att jämföra kritiska händelser mellan elcyklar och traditionella cyklar. Resultaten från dessa projekt kommer att stödja utvecklingen av åtgärder för att förbättra cykelsäkerheten.

Author

Marco Dozza

Chalmers, Applied Mechanics, Vehicle Safety

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Psychology

Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik): 2013:12

More information

Created

10/7/2017