Ozonbehandling av frånluft i restaurangkök med värmeåtervinning.
Magazine article, 2013

För några år sedan hörde Swegon Air Academy talas om en känd hamburgerkedja som renoverade en av sina restauranger i Stockholm. Den installerade ett FTX-aggregat tillsammans med en ozongenerator som skulle sänka kostnaden för att rensa frånluftskanalen från fett och för att skydda luftbehandlingsaggregatet. Hur skulle ozonet påverka luftens innehåll av föroreningar? Vad kunde man lära sig inför näsa installation med ozon? Ozon har en stor benägenhet att reagera kemiskt med andra ämnen, dels i luften, dels på ytor. Detta utnyttjas ibland för att bryta ner fett i frånluftsystem. De kemiska reaktioner som leder till renare kanaler och minskad underhållskostnad kan emellertid också leda till produktion av hälsoskadliga ämnen, till exempel kvävedioxid och aldehyder såsom formaldehyd. Ozonet i sig utgör också en hälsorisk som i korthet hänger samman just med att ämnet är mycket reaktivt. Renoveringen av restaurangen i Stockholm innebar ett bra tillfälle att studera hur luftens kemiska sammansättning påverkas av denna typ av avsiktlig ozongenerering. Den här artikeln redovisar en sammanfattning av de provtagningar och kemiska analyser som genomfördes.

Author

John Woollett

Lars Ekberg

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Energi och Miljö

Nr 6-7, 2013. ss. 50-52

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017