Examensarbeten – kvalitet, självinsikt och det kollektiva ansvaret
Paper in proceedings, 2014

Kvaliteten på examensarbeten har nyss utvärderats av UKÄ/HSV. Detta jämförs med självdeklarationerna som inlämnades av många av Chalmers examinatorer för de slumpvis utvalda examensarbeten. Preliminära resultat visar brister i självinsikt samt MHU-relaterade mål. Chalmers olika kvalitetsbedömningssystem för examensarbeten jämförs, och en reflektion görs kring det kollektiva ansvaret för god kvalitet.

Author

Sheila Galt

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Photonics

KUL 2014 Chalmers konferens om undervisning och lärande

Subject Categories

Pedagogy

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

10/7/2017