Examensarbeten – kvalitet, självinsikt och det kollektiva ansvaret
Paper i proceeding, 2014

Kvaliteten på examensarbeten har nyss utvärderats av UKÄ/HSV. Detta jämförs med självdeklarationerna som inlämnades av många av Chalmers examinatorer för de slumpvis utvalda examensarbeten. Preliminära resultat visar brister i självinsikt samt MHU-relaterade mål. Chalmers olika kvalitetsbedömningssystem för examensarbeten jämförs, och en reflektion görs kring det kollektiva ansvaret för god kvalitet.

Författare

Sheila Galt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

KUL 2014 Chalmers konferens om undervisning och lärande

Ämneskategorier

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07