Examensarbeten – kvalitet, självinsikt och det kollektiva ansvaret
Övrigt konferensbidrag, 2014

Kvaliteten på examensarbeten har nyss utvärderats av UKÄ/HSV. Detta jämförs med självdeklarationerna som inlämnades av många av Chalmers examinatorer för de slumpvis utvalda examensarbeten. Preliminära resultat visar brister i självinsikt samt MHU-relaterade mål. Chalmers olika kvalitetsbedömningssystem för examensarbeten jämförs, och en reflektion görs kring det kollektiva ansvaret för god kvalitet.

Författare

Sheila Galt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

KUL – Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande
, ,

Ämneskategorier

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-31