Utbildare i världsklass – på papper och/eller i praktiken?
Paper in proceedings, 2014

Det kommer att diskuteras vad vi menar med en ”bra lärare”. Hur vi idag mäter pedagogisk skicklighet, med en pedagogisk portfölj och externa bedömare jämförs med hur studenterna uttrycker sin syn på ”bra lärare” vid kursutvärderingar. Stöd- och belöningssystem diskuteras tillsammans med metoder för mätning och dokumentation av praktisk lärarskicklighet.

Author

Sheila Galt

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Photonics

KUL 2014 Chalmers konferens om undervisning och lärande

Subject Categories

Pedagogy

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

10/7/2017