Utbildare i världsklass – på papper och/eller i praktiken?
Paper i proceeding, 2014

Det kommer att diskuteras vad vi menar med en ”bra lärare”. Hur vi idag mäter pedagogisk skicklighet, med en pedagogisk portfölj och externa bedömare jämförs med hur studenterna uttrycker sin syn på ”bra lärare” vid kursutvärderingar. Stöd- och belöningssystem diskuteras tillsammans med metoder för mätning och dokumentation av praktisk lärarskicklighet.

Författare

Sheila Galt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

KUL 2014 Chalmers konferens om undervisning och lärande

Ämneskategorier

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07