Par betona elastības moduli
Magazine article, 2014

Betona elastības modulis Lai noteiktu betona elastības moduli, parasti veic testus, izmantojot standarta betona cilindrus (augstums 300 mm un diametrs 150 mm). Cilindrus slogo zem spiedes un vertikālo deformāciju attīstību mēra uz to sāniem. Tomēr jāievēro, ka starp mašīnas tērauda slogojošām platēm un betona cilindru virsmām ir berze. Berze traucē cilindra augšējām un apakšējām daļām izplesties, kad cilindrs tiek slogots ar spiedi. Šie traucējumi rada cilindra sānu virsmu izlieci. Cilindra vidus augstumā uz sānu virsmām vertikālās spiedes deformācijas mērījumam izmanto elektriskās pretestības tenzometrus. Te jāievēro, ka nomērītā spiedes deformācija tiek samazināta par izlieces stiepes deformācijas lielumu, līdz ar to totālā uzmērītā deformācija kļūst mazāka, nekā tai jābūt, ja nav berzes un virsmu izlieces. Šo izlieces deformāciju līdz šim, nosakot elastības moduli, neņem vērā, jo tā, domājams, ir bez ietekmes. Deformāciju samazinājuma efekts kļūst ievērojamāks vājākas stiprības betoniem, jo tiem ir lielāka stiepes stiprības attiecība pret spiedes stiprību. Elastības modulis šādiem mērījumiem kļūst lielāks salīdzinājumā ar to, kad dubultas teflona plātnes izmanto starp betona un slogojošām tērauda platēm, lai likvidētu berzi. Līdz ar to elastības modulis normatīvos ir mazliet par lielu, un tas īpaši varētu apdraudēt stabilitātes noteikšanu kolonnām.

Betong elasticitetsmodul mätteknik

Author

Ralejs Tepfers

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Latvijas būvniecība – Ceļvedis būvnicības nozares virzītājiem.

1691-4058 (ISSN)

2 94-95

Subject Categories

Materials Engineering

Areas of Advance

Materials Science

More information

Created

10/8/2017