Att handleda
Book chapter, 2014

Author

Alexander Styhre

University of Gothenburg

Efter festen: Om konsten att utvecklas till från doktor till docent eller en överlevandsguide for den postdoktorala tillvaron. Red: Anna Jonsson & Sara Eldén

91-108
9789144094809 (ISBN)

Subject Categories

Business Administration

ISBN

9789144094809

More information

Created

10/10/2017