Att handleda
Kapitel i bok, 2014

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Efter festen: Om konsten att utvecklas till från doktor till docent eller en överlevandsguide for den postdoktorala tillvaron. Red: Anna Jonsson & Sara Eldén

91-108
9789144094809 (ISBN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

9789144094809

Mer information

Skapat

2017-10-10