MSB:s dokumentserie för beräkning av impulsbelastade konstruktioner
Report, 2014

Explosion

SDOF

impulslat

stål

splitter

stötvåg

betong

dynamisk respons

beräkningsexempel

Author

Morgan Johansson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Joosef Leppänen

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Björn Ekengren

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017