Att prissätta kultur: Kulturbyråkrati och ekonomisk värdering
Book chapter, 2014

Author

Alexander Styhre

University of Gothenburg

Sex punkter om kulturpolitik

25-42

Subject Categories

Business Administration

More information

Created

10/10/2017